DAO Maker

DAO Maker se dorește a fi o rampa de lansare pentru startup-urile noi din lumea crypto, prin creare unor tehnologii noi de creștere și de asigurare a cadrelor/surselor de finantare. Altfel spus, DAO Maker este un incubator de startup-uri care valorifică puterea “mineritului” social (social mining) și a expunerii omniprezente pentru a ajuta proiectele noi să dobândească o comunitate si apoi sa folosească tokenii proiectelor pentru a converti această comunitate in membrii valoroși ai unei organizații autonome si descentralizate (DAO — decentralized autonomous organization).

Ca o scurtă definitie, DAO este o organizatie autonomă descentralizată caracterizată prin reguli codificate și transparente…

Succesul uriaș al proiectelor UNISWAP si COMPOUND se datoreaza atragerii volumelor de miliarde de dolari în piața criptomonedelor, volume atrase în special din zona platformelor descentralizate, au adus adopția soluțiilor financiare descentralizate (DeFi) mai aproape de realitate.

Acest succes a venit la pachet și cu mari provocări, în special cel al scalabilității și al taxelor din ce în ce mai mari ale rețelei Ethereum cât și al performanțelor greoaie ale acesteia, provocând frustrare utilizatorului final.

Cu toții ne dorim tranzacții ieftine, schimburi ultra-rapide și securizate, platforme cu design prietenos și posibilitatea de a cumpăra și transfera asset-uri din și intre…

Liviu C.

Crypto enthusiast and investor

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store